fbpx
Locuri de muncă în Germania pentru profesioniști!
 

Toate categoriile

Opis kategorii prawa jazdy dla pojazdów ciężarowych

Opis kategorii prawa jazdy dla pojazdów ciężarowych wraz z kosztami związanymi z ich otrzymaniem

Praca w charakterze zawodowego kierowcy samochodu ciężarowego na pewno nie jest łatwa, i jest obarczona dużą odpowiedzialnością, a ścieżka prowadząca do wykonywania tego zawodu wymaga uzyskania stosownych uprawnień. Kierowca pojazdu ciężarowego jak wiadomo zajmuje się transportem różnych towarów, zarówno na trasach krajowych, jak i na międzynarodowych. Specyfika towaru przewożonego przez kierowcę zależy od posiadanych przez niego uprawnień. Sam zaś kierowca powinien wyróżniać się dobrym zdrowiem, a także dużą odporność psychiczną, ponieważ wykonywanie tej pracy wiąże się ze stresem i z wysiłkiem.

Kandydat na zawodowego kierowcę musi legitymować się wymaganym przez przepisy prawa dokumentem. To, jakiej kategorii prawo jazdy jest potrzebne konkretnemu kierowcy, wynika z rodzaju samochodu, którym chce się podróżować. I tak:

  • kategoria C1 – uprawnia do prowadzenia lekkich pojazdów ciężarowych z lekką przyczepą (3,5 t – 7,5 t z wyjątkiem autobusu),
  • kategoria C – uprawnia do prowadzenia pojazdów o masie przekraczającej 3,5 t z lekką przyczepą.

Uzyskanie prawa jazdy kategorii C1+E lub C+E pozwoli na kierowanie zespołem pojazdów z ciężką przyczepą. Większość kandydatów na kierowcę pojazdu ciężarowego postanawia, by zdobyć prawo jazdy kategorii C+E, ponieważ oznacza ono posiadanie najszerszych możliwości. Kierowcy z tego rodzaju uprawnieniami są poszukiwani wśród niemieckich pracodawców, którzy proponują pensję podstawową wraz z premiami i pracą w ramach nowoczesnej floty pojazdów.

Prawo jazdy w kategorii C/C+E może uzyskać osoba, która ukończyła 21 lat. Na kurs można zarejestrować się już na 3 miesiące przed 21 urodzinami. Do wyjątków należy sytuacja osoby, która ukończyła 18 lat i uzyskała świadectwo kwalifikacji zawodowej po kwalifikacji wstępnej 280 h przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy kat. C lub C+E. Chcąc zapisać się na kurs prawa jazdy kat. C, należy posiadać oczywiście prawo jazdy kategorii B (samochody osobowe). Wymagane jest także przedłożenie stosownych zaświadczeń lekarskich i psychologicznych o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych.

 

Opis kategorii prawa jazdy dla pojazdów ciężarowych

 

Celem przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy stawić się w wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i przedstawić tam wymagane dokumenty. Termin egzaminu jest uzgadniany w wybranym WORD.

Egzamin teoretyczny jest złożony z maksymalnie 18 pytań testowych. Przystępujący do egzaminu ma do wyboru trzy możliwe odpowiedzi (A, B lub C). Istotne jest, że prawidłowa odpowiedź może być jedna, dwie lub wszystkie trzy. Pominięcie chociaż jednej dobrej lub wybranie nieprawidłowej odpowiedzi jest uznawane za błąd. Test kategorii C jest złożony z 18 pytań specjalistycznych. Zdający ma prawo do popełnienia 2 błędów.

Cennik związany z uzyskaniem uprawnień dla kierowcy zawodowego obejmuje:

  • badanie lekarskie i psychologiczne: cena 350 zł,
  • prawo jazdy kat. C  i kat. CE : cena 3980 zł (kat. C i kat. CE równocześnie: 20 h teorii i 45 h praktyki),
  • egzamin państwowy, teoria i praktyka kat. C : cena 230 zł,
  • egzamin państwowy, praktyka kat. CE : 245 zł.

Po zdanym egzaminie z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest wydawane przez wojewodę Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej w cenie 2800 zł.

  • wydanie prawa jazdy: 100,50 zł,
  • jedno zdjęcie: 50 zł.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne polegają na kształceniu zawodowym w obszarze racjonalnego kierowania pojazdem uwzględniającego przepisy bezpieczeństwa, umiejętności stosowania przepisów z dziedziny wykonywania transportu drogowego, czy zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwa na drodze i bezpieczeństwa dla środowiska.