fbpx
Locuri de muncă în Germania pentru profesioniști!
 

Politica de confidențialitate

Prezenta politică de confidențialitate a fost creată din preocuparea pentru securitatea datelor utilizatorilor care sunt colectate și stocate în timpul utilizării site-ului https://asmo-solutions.ro/ (denumit în continuare “Site”). Acțiunile noastre au ca scop garantarea unui sentiment de securitate completă pentru utilizatori la un nivel corespunzător legislației aplicabile, inclusiv:

 1. Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 2. Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice;
 3. Legea din 16 iulie 2004. Legea telecomunicațiilor.

Colectarea datelor cu caracter personal

Principala activitate a MAOBI Group Sp. z o.o. este plasarea și oferirea de locuri de muncă în Germania pentru diferite posturi. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru desfășurarea acestei activități.

Fiind conștienți de importanța gestionării corecte a datelor cu caracter personal, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale sunt securizate în mod corespunzător și utilizate în conformitate cu normele.

Această politică de confidențialitate conține, printre altele, informații privind modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră personale, precum și drepturile dumneavoastră.

 Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul datelor cu caracter personal este MAOBI Group Sp. z o.o., cu sediul în Varșovia, strada Komitetu Obrony Robotników nr. 45B.

În probleme legate de datele dumneavoastră personale, puteți contacta Operatorul prin intermediul adresei de e-mail: daneosobowe@maobi-group.com

Regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că acestea sunt protejate într-un mod care respectă cerințele legislației general aplicabile și cele mai bune practici în materie de protecție a datelor. Următoarele sunt regulile pe care le respectăm atunci când prelucrăm date cu caracter personal:

 1. Putem prelucra numai datele cu caracter personal la care avem dreptul.
 2. Utilizăm datele în scopurile pentru care au fost colectate.
 3. Avem o obligație de informare față de persoanele ale căror date le prelucrăm.
 4. Colectăm doar datele necesare.
 5. Actualizăm datele.
 6. Eliminăm datele învechite sau vechi.
 7. Asigurăm securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, prin intermediul unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

 

Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dvs. sau de la terțe părți, de exemplu, entitatea în numele căreia acționați sau partenerii noștri, precum și din alte înregistrări publice disponibile. De asemenea, obținem informații prin completarea, printre altele, a unui formular de contact sau prin intermediul cookie-urilor.

Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Atunci când ne contactați prin intermediul site-ului sau al detaliilor de contact furnizate în cadrul site-ului, prelucrăm datele pe care le furnizați în scopurile indicate mai jos. În legătură cu utilizarea cookie-urilor în scopuri statistice.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Trimiterea de oferte de muncă, răspunsul la întrebări, desfășurarea de interviuri, încheierea de contracte și executarea acestora.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este, printre altele, consimțământul dumneavoastră, o obligație legală care ne revine, necesitatea de a executa un contract sau interesul nostru legitim.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Angajații și entitățile care ne furnizează servicii IT, de telecomunicații și logistică. Aceste entități vor avea acces la datele dvs. numai și exclusiv în scopul îndeplinirii sarcinilor legate de procesul de recrutare, precum și autoritățile publice și entitățile care îndeplinesc sarcini publice sau acționează în numele autorităților publice, în măsura și în scopurile care decurg din legislația general aplicabilă.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Prin urmare, durata prelucrării datelor este legată de scopurile și motivele prelucrării:

 • datele prelucrate pe baza unor cerințe legale vor fi prelucrate pentru perioada pentru care legea prevede ca datele să fie stocate;
 • datele prelucrate în scopul încheierii și executării unui contract sunt prelucrate pentru perioada necesară pentru executarea și soluționarea acestuia, care poate fi prelungită, dacă este cazul, cu termenul de prescripție a pretențiilor de drept civil.
 • datele prelucrate pe baza interesului legitim al operatorului sunt prelucrate până la depunerea efectivă a unei obiecții sau până când interesul încetează să mai existe, de exemplu, datele prelucrate pentru a susține sau a se apăra împotriva creanțelor sunt prelucrate pentru o perioadă egală cu perioada de prescripție a acestor creanțe.
 • datele prelucrate pe baza consimțământului vor fi prelucrate până când vă retrageți consimțământul.
 • datele cu caracter personal prelucrate în scopul recrutării vor fi stocate până la sfârșitul procesului de recrutare la care participați. În cazul unui consimțământ exprimat în mod suplimentar pentru utilizarea datelor în scopuri viitoare de recrutare sau pentru depunerea de documente de candidatură care nu sunt legate de un proces de recrutare specific, datele dumneavoastră vor fi stocate pentru o perioadă de 12 luni.

Este responsabilitatea dumneavoastră să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal?

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară, dar este necesară pentru îndeplinirea scopului pe care doriți să îl atingeți, inclusiv, de exemplu, utilizarea site-ului, încheierea unui contract, răspunsul la întrebarea dumneavoastră sau la problema pe care ați ridicat-o.

Dacă nu se furnizează aceste date, nu se va putea participa la procesul de recrutare desfășurat. Furnizarea de către candidat a datelor cu caracter personal într-un domeniu mai larg decât cel prevăzut la articolul 22 alineatul (1) din Codul muncii este voluntară. Operatorul declară că omisiunea de a furniza astfel de date nu poate sta la baza unui tratament defavorabil al persoanei care solicită un loc de muncă și nu poate avea consecințe negative față de aceasta și, în special, nu poate constitui un motiv care să justifice refuzul de a o angaja.

Drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Aveți dreptul:

 • să solicitați accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor,
 • în cazul în care temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este un interes legitim al administratorului, dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal din motive legate de situația particulară a persoanei în cauză,
 • în cazul în care interesul legitim constă în desfășurarea de activități de marketing direct, dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopul desfășurării de activități de marketing, fără a fi nevoit să vă justificați decizia,
 • să vă retrageți consimțământului în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia,
 • să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere, și anume la Președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal.

O cerere de exercitare a drepturilor dumneavoastră poate fi adresată la datele de contact menționate în introducere.