fbpx
Locuri de muncă în Germania pentru profesioniști!
 

Toate categoriile

10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o podatkach w Niemczech

Nawet jeżeli nie rozliczasz się samodzielnie, a wykonuje to za Ciebie firma, bądź prywatna księgowość warto wiedzieć ile i za co płacisz. W 10 krótkich punktach zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Niemczech. Przeczytaj je wszystkie!

 

1. Kwota wolna od podatku w Niemczech wynosi 8.354 €, dla każdej grupy podatkowej.

 

2. Pracownicy mogą być opodatkowani w sposób nieograniczony lub ograniczony. Pracownik, który pracuje w Niemczech, a mieszka w Polsce i nie wraca codziennie do miejsca zamieszkania opodatkowany jest w sposób ograniczony.

 

3. W przypadku ograniczonego opodatkowania „beschränkt Steuerpflicht” podatki zapłacone w Niemczech będą rozliczane z podatkiem należnym w Polsce lub zwrócone pracownikowi.

 

4.  W niemieckiej ustawie o podwójnym opodatkowaniu zawarty jest zapis zezwalający niemieckiemu urzędowi na zatrzymanie części składek na rzecz tzw. „Quellensteuer” (w wolnym tłumaczeniu: podatek źródłowy). Składki te będą rozliczane z należnym podatkiem w kraju zamieszkania.

 

5. Przy naliczeniu podatku automatycznie naliczane są następujące ulgi:

 • ryczałt za koszt uzyskania przychodu: 1.000 €
 • pozostałe wydatki – ryczałt: 36 €

 

6. Jeśli koszty uzyskania przychodu przewyższają 1.00€ mogą oczywiście być rozliczone. Do najczęstszych kosztów zaliczyć można:

 • składki członkowskie w związkach zawodowych;
 • koszt poniesione przy poszukiwaniu pracy;
 • wydatki na kształcenie;
 • koszty podróży;
 • prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego;
 • odzież robocza;
 • opłaty za prowadzenie konta;
 • przeprowadzka (z powodu zawodowego);
 • narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonywania pracy;
 • składki na prywatne ubezpieczenie (np. na życie);
 • alimenty;
 • 30% opłat za szkołę dzieci;
 • datki na kościół lub np. partie polityczne;
 • koszty na leki.

 

7. Rodzaje klas podatkowych w Niemczech:

 • Steuerklasse 1: osoby stanu wolnego, wdowcy/wdowy, rozwodnicy/rozwódki. Tą klase otrzymują przeważnie również ludzie którzy są w sposób ograniczony „beschränkt” opodatkowani.
 • Steuerklasse 2: osoby jak w klasie pierwszej z min. jednym dzieckiem na wychowaniu.
 • Steuerklasse 3: żonaty/zamężna pracownik/pracowniczka jeśli tylko jedno z małżonków pracuje lub drugie ma klasę V.

Jeśli obydwoje pracują mogą wybrać z pośród następujących kombinacji:

 • IV i IV: podobna wysokość podatku jak w klasie pierwszej;
 • III i V: przy czym przeważnie klasę 3 wybiera ten małżonek który więcej zarabia.

 

8. Pomimo braku konieczności rozliczenia się z podatku osób opodatkowany w sposób ograniczony, jest to polecany w sytuacji kiedy koszty uzyskania przychodu przewyższają 1.000€ (kwota ryczałtu uwzględniania zawsze, patrz pkt. 5).

 

9. Aby moc płacić podatek za pracowników opodatkowanych w sposób ograniczony, pracodawca składa wniosek do miejscowego urzędu skarbowego o wydanie „Lohnsteuerabzug Bescheinigung”.

 

10. Pomimo wyższej pensji z klasa 3, nie trzeba się obawiać utraconych pieniędzy, albowiem tacy pracownicy przy rozliczeniu się z podatku bardzo często dostają wysoki zwrot podatku, natomiast w przypadku klasy 3 może się wydarzyć, ze pracownik będzie musiał w nieznacznym stopniu do opłaconej składki podatku dopłacić.