fbpx
Locuri de muncă în Germania pentru profesioniști!
 

Toate categoriile

Niemiecka emerytura. Wszystko co musisz wiedzieć!

Niemiecka emerytura – czy trudno się o nią starać? Jakie są wymagania i co trzeba zrobić aby starać się o niemiecką emeryturę? Wszystko co powinieneś wiedzieć o systemie emerytalnym w Niemczech znajdziesz w tym wpisie. 

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ NIEMIECKĄ EMERYTURĘ?

  • Zgodnie z prawem unijnym, składki na ubezpieczenie emerytalne powinny być opłacane w kraju aktualnego zatrudnienia. 
  • Chcąc otrzymać niemiecką emeryturę należy być w obowiązku pracy przez okres minimum 12 miesięcy oraz spełnić warunek minimalnego 5 letniego czasu oczekiwania („Wartezeit”). 
  • W sytuacji kiedy pracownik przepracował mniej niż 12 miesięcy w danym kraju lub nie spełnił warunków niezbędnych do otrzymania emerytury w tym państwie, okres składkowy zostanie doliczony do emerytury w kraju zamieszkania. 
  • W przypadku wdów i wdowców, emerytura przysługuje im, tylko w sytuacji jeśli zmarły/zmarła, w dniu śmierci spełniał wszystkie warunki potrzebne do uzyskania świadczenia. 

„Wartezeit”, jest to czas w którym opłacane były minimalne składki na ubezpieczenie emerytalne. W ten okres wliczany jest także m.in. okres w którym pracownik otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy czy też okres wychowawczy dziecka (10 lat na każde dziecko dla obydwojga rodziców). 

 

JAKI WIEK NALEŻY OSIĄGNĄĆ, ABY OTRZYMAĆ EMERYTURĘ W NIEMCZECH?

Prawa emerytalne w Niemczech nabywa się dopiero po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego. Niemcy stopniowo podnoszą kryterium wieku emerytalnego, obecnie wymagany wiek to 67 lat dla obu płci. Podniesienie do górnej granicy zostanie osiągnięte w 2031 roku. Jednak osoby, które przepracowały minimum 45 lat lub urodziły się przed 1947 rokiem, obejmą zasady z przed reformy, czyli 65 lat. 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ NIEMIECKIEJ EMERYTURY?

W Niemczech nie ma emerytury minimalnej, a wysokość wynagrodzenia emerytalnego jest obliczana w sposób punktowy, zgodnie z wysokością zarobków. 

O TYM KONIECZNIE PAMIĘTAJ! CZYLI SV-NUMMER I LOHNABRECHNUNG

  • Należy pamiętać, ze emerytura nie zostaje przydzielona automatycznie. Koniecznym jest złożenie wniosku w kraju, w którym dane świadczenie emerytalne przysługuje. Często zaniedbywanym przez pracowników tematem jest niemiecki numer ubezpieczenia socjalnego „Sozialversicherungsnummer” (w skrócie „SV-Nummer”). Ten numer jest automatycznie przydzielany każdej osobie przy podjęciu pierwszej legalnej pracy w Niemczech (numer zawiera datę urodzin oraz pierwszą literę nazwiska). W pewnym sensie jest to odpowiednik polskiego numeru PESEL. Dla każdego numeru prowadzona jest dokumentacja dotycząca m.in. ubezpieczenia emerytalnego. 
  • Warto również aby każdy pracownik skrupulatnie zbierał wszystkie potwierdzenia wypłat wynagrodzenia „Lohnabrechnung”, świadectwa pracy i potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia. Kiedy przyjdzie czas na złożenie wniosku o emeryturę będzie łatwiej udowodnić okresy składkowe. 
  • Emerytura bez problemu może być przelewana do dowolnego kraju unii europejskiej, ważne jest aby dostarczyć numer konta do „Deutsche Rentenversicherung”.

 

 

Czytaj pozostałe wpisy: BLOG