fbpx
Locuri de muncă în Germania pentru profesioniști!
 

Noutăți

Ce este cardul tahograf și cum poate fi obținut?

Dacă vreți să lucrați ca șofer profesionist în Germania și sunteți curios să aflați de ce aveți nevoie de cardul tahograf în afara permisului de conducere obișnuit, acest articol vă va oferi detalii cuprinzătoare despre importanța acestui card și motivul pentru care este esențial pentru șoferii C+E.

Cardul tahograf joacă un rol important în industria transportului rutier, având o funcție esențială în înregistrarea și monitorizarea activității șoferilor și a vehiculelor comerciale. Este un dispozitiv electronic care are rolul de a asigura o gestionare eficientă a timpului de conducere și a timpului de odihnă, asigurându-se astfel de respectarea reglementărilor legale și a standardelor de siguranță.

Ce reprezintă cardul tahograf?

Atunci când căutați oferte de muncă pentru șoferi profesioniști, cardul tahograf reprezintă un dispozitiv esențial pentru monitorizarea și controlul timpului de conducere al șoferilor de camioane. Oferind o soluție eficientă și precisă, acest dispozitiv obligatoriu pentru vehiculele comerciale joacă un rol important în aplicarea și respectarea regulilor referitoare la timpul de conducere și odihnă.

Cardul tahograf conține o gamă largă de informații relevante pentru monitorizarea activităților șoferului de camion. În primul rând, el stochează detalii despre identitatea șoferului, asigurând astfel o legătură directă între activitatea înregistrată și persoana responsabilă. În plus, cardul tahograf înregistrează automat și cu acuratețe momentul de începere și terminare a fiecărei perioade de conducere, evidențiind astfel durata exactă petrecută la volan. Un alt aspect important este înregistrarea duratei pauzelor și odihnei, pentru a asigura respectarea perioadelor obligatorii de repaus de către șoferii de tir. Cardul tahograf furnizează informații precise despre momentele în care șoferul a luat pauze sau a avut nevoie de odihnă, contribuind astfel la prevenirea oboselii excesive și la promovarea siguranței pe drumurile.

Ce informații vei regăsi pe cardul tahoghraf?

În sistemul de monitorizare a timpului de conducere și odihnă din industria transporturilor, cardul de șofer reprezintă o componentă esențială. Acesta conține informații importante menționate mai jos:

 • înregistrează și stochează date legate de activitatea șoferului, cum ar fi data, ora și distanța totală parcursă, precum și orice modificări ale activității, cum ar fi schimbările între conducere, odihnă, pauze etc.
 • furnizează informații despre țara în care vehiculul este înmatriculat
 • oferă informații privind valabilitatea sa, inclusiv data eliberării și data expirării, asigurând astfel respectarea perioadei de valabilitate
 • conține date de identificare personale despre șoferul de tir, inclusiv numele complet, data nașterii și numărul permisului de conducere

Cardul de șofer permite șoferului să vizualizeze informațiile înregistrate pe ecranul tahografului și să imprime datele utilizând imprimanta integrată în tahograf. Mai mult, șoferul poate transfera datele către un alt computer în vederea stocării sau procesării ulterioare.

Prin intermediul acestor caracteristici, cardul de șofer facilitează monitorizarea precisă a timpului de conducere și odihnă, contribuind la respectarea legislației în domeniul transporturilor rutiere și promovând siguranța pe drumurile publice.

Care sunt tipurile de card tahograf?

Există diverse tipuri de tahografe utilizate în industria transporturilor, precum tahografele analogice, electronice și digitale. Aceste dispozitive sunt de o importanță crucială pentru companiile de transport de mărfuri, având ca scop monitorizarea și înregistrarea timpului de conducere și odihnă al șoferilor de camioane. Ele contribuie la îmbunătățirea serviciilor de transport și previn încălcarea regulilor privind timpul de conducere.

 1. Tahograful analogic

Funcționând cu ajutorul unor conexiuni mecanice la cutia de viteze a vehiculului, tahograful analogic nu permite instalarea sistemelor de limitare a vitezei. Acesta este înlocuit treptat cu variantele digitale. Un exemplu de tahograf analogic este tahograful cu disc care necesită introducerea unui disc la începutul fiecărei călătorii și scoaterea acestuia la finalul zilei de lucru. Diagramele înregistrate pe discuri trebuie păstrate de șoferul de tir timp de 28 de zile și apoi înaintate managerului de flotă sau angajatorului. În cazul tahografelor analogice, informațiile precum timpul de odihnă sau alte activități în afară de condus sunt înregistrate manual.

 1. Tahograful electronic

Cablul electric este elementul cheie în funcționarea tahografului electronic, deoarece permite transferul datelor de la impulsor la dispozitivul de înregistrare. Impulsorul generează semnale care sunt transformate în informații și înregistrate de tahograf. Un exemplu relevant este modelul 1318, un tahograf electronic care monitorizează automat timpii de lucru.

 1. Tahograful digital

Atât tahografele analogice, cât și cele electronice nu permit instalarea limitatoarelor de viteză și au o acuratețe mai scăzută în transmiterea informațiilor. De aceea, pe măsură ce avansează tehnologia, acestea sunt înlocuite treptat de tahografele digitale, care permit înregistrarea detaliată a vitezei, opririlor și timpilor de odihnă și facilitează descărcarea rapidă a datelor prin utilizarea unor programe specializate. Acesta oferă posibilitatea de a imprima informațiile înregistrate, dar, în principal, este utilizat pentru descărcarea, arhivarea și prelucrarea datelor conform cerințelor legale actuale.

Ce acte sunt necesare pentru a obține cardul tahograf?

 1. Cerere-tip: trebuie completată o cerere-tip conform cerințelor autorităților competente.
 2. Fotografie recentă tip buletin: trebuie furnizată o fotografie recentă a conducătorului auto în formatul specific de 25×32 mm, conform standardelor.
 3. Copie a actului de identitate: trebuie furnizată o copie a actului de identitate al conducătorului auto pentru a dovedi identitatea acestuia.
 4. Chitanța de plată: trebuie prezentată o chitanță care să ateste plata taxei pentru eliberarea cardului tahograf.
 5. Copie a permisului de conducere: trebuie furnizată o copie a permisului de conducere, în special pentru categoriile C și D, pentru a demonstra calificarea conducătorului auto în domeniul transportului rutier.
 6. Copie a actului doveditor al reședinței în România: este necesară o copie a unui act care să ateste reședința conducătorului auto în România.

Pentru cetățenii străini din țările non-UE, poate fi necesar să furnizați un document care să ateste dreptul de muncă în România, pe lângă celelalte documente menționate anterior.

Dacă intenționați să lucrați ca șofer de tir, va trebui să obțineți cardul tahograf și să prezentați aceste documente și acte necesare, în funcție de tipul și scopul cardului. Respectarea cerințelor și completarea corectă și adecvată a tuturor documentelor este esențială pentru a obține cardul tahograf în mod legal și eficient.

Care sunt îndatoririle șoferului de tir în ceea ce privește utilizarea cardului tahograf?

Flotele din industria transporturilor și șoferii se confruntă cu riscuri semnificative în ceea ce privește siguranța și sănătatea. Pentru a aborda aceste aspecte, Uniunea Europeană a emis o directivă, care a fost transpusă și în legislația românească, referitoare la timpul de lucru și timpul de odihnă al șoferilor pe traseu (Directiva 2000/34/CE). Potrivit acestei directive, într-un interval de 7 zile, durata maximă de lucru permisă este de 48 de ore, iar perioadele minime de repaus trebuie să fie de cel puțin 11 ore.

 • Folosirea în mod corect a cardului. Șoferii de camioane au anumite obligații legale importante, cum ar fi utilizarea corectă a cardului de șofer. Este crucial ca aceștia să respecte regulile și să nu comită abateri sau încălcări în utilizarea cardului. Fiecare șofer trebuie să aibă propriul card personalizat, asociat cu datele sale de identificare.
 • Descărcarea dateleor care au fost înregistrate pe card. Este obligația șoferilor de camion să descarce datele înregistrate pe cardul lor personal la fiecare 28 de zile. Aceste date conțin informații importante despre timpul de conducere, perioadele de odihnă și alte activități relevante.
 • Reînnoirea cardului tahograf pentru șoferi profesioniști. Este responsabilitatea șoferului de tir să reînnoiască cardul său de șofer cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării. Este important ca șoferul să-și mențină cardul într-o stare valabilă și actualizată în mod constant.
 • Respectarea timpilor de conducere și de odihnă. Este extrem de important să se respecte cu strictețe timpul de conducere și cel de odihnă specificate de lege. Aceste reguli au rolul de a preveni oboseala și riscurile asociate cu conducerea continuă fără pauze adecvate.

Respectarea acestor obligații legale este de o importanță deosebită pentru asigurarea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor cauzate de oboseală sau depășirea limitelor de timp. Totodată, aplicarea riguroasă a acestor reguli contribuie la promovarea unui mediu de lucru sănătos și la protejarea sănătății șoferilor implicați în activități de transport.

Care sunt excepțiile permise?

Există anumite excepții permise în legătură cu cardul tahograf. În cazul în care cardul de șofer este pierdut, distrus sau furat, trebuie să raportați incidentul la poliție și să notificați autoritățile competente. În aceste trei situații, puteți continua să conduceți vehiculul, dar este important să solicitați imediat un nou card. Înainte de a începe călătoria, trebuie să efectueze o imprimare a datelor vehiculului pe care îl conduce și să introducă manual informațiile necesare pentru identificarea sa, precum și perioadele de alte activități, perioadele de pregătire, pauze sau odihnă.

După ce ați depus cererea, entitatea responsabilă are un interval de 8 zile pentru a emite un nou card. Procedurile și formalitățile pentru pierderea, distrugerea sau furtul cardului de șofer sunt similare cu cele implicate în obținerea unui card nou complet.

 

În situația în care cardul de conducător auto este deteriorat, defect, pierdut sau furat, șoferul de camion are mai multe obligații. La începutul călătoriei, trebuie să efectueze o imprimare a datelor vehiculului pe care îl conduce și să introducă manual informațiile necesare pentru identificarea sa, precum și perioadele de alte activități, perioadele de pregătire, pauze sau odihnă. De asemenea, la sfârșitul călătoriei, trebuie să tipărească informațiile referitoare la perioadele înregistrate de tahograf și să înregistreze toate celelalte perioade de muncă, disponibilitate și odihnă de la imprimarea efectuată la începutul călătoriei, care nu au fost înregistrate de tahograf, și să menționeze datele sale de identificare pe acest document.

Există situații în care cardul este considerat ca fiind nevalid: cardul este defect, nu poate fi făcută autentificarea inițială, perioada de valabilitate nu a început sau a fost depășită. În meseria de șofer de tir în Germania, este important să cunoașteți toate aceste situații și să vă asigurați că nu vă aflați într-una dintre ele.

Pe durata valabilității sale, cardul de șofer nu poate fi retras sau suspendat, cu excepția situațiilor următoare:

 1. Identificarea de către autoritățile competente ale statului membru că acest card este falsificat.
 2. Utilizarea de către șoferul de tir a unui card care nu-i aparține.
 3. Eliberarea cardului pe baza declarațiilor false sau documentelor falsificate.

Cardul tahograf reprezintă un instrument esențial în domeniul transportului rutier, având un impact semnificativ asupra siguranței șoferilor de camion, a vehiculelor și a celorlalți participanți la trafic. Prin monitorizarea atentă a timpului de conducere și a perioadelor de odihnă, acesta facilitează respectarea reglementărilor legale și sporește eficiența operațională a companiilor de transport.

Dacă sunteți interesat să vă dezvoltați cariera ca șofer de camion în Germania, ASMO Solutions vă oferă toate informațiile necesare pentru a începe. Beneficiați de sprijin, siguranță și un angajator de încredere, toate acestea fiind doar câteva motive pentru care merită să considerați această companie. Explorați resursele disponibile și începeți o nouă etapă în viața dumneavoastră ca șofer de camion!